Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №133
Правила прийому

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Затверджено:

 

наказ управління освітидепартаменту гуманітарної політикиЛьвівської міської ради

 

від 27.09.2013р. № 363р

 

 __________________ Г.Слічна

 

 

 

 

 

Положенняпро порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова.

 

 

 

1. Загальні  положення.

 

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі –ДНЗ) для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

 

1.1.1. Забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ.

 

1.1.2. Спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ.

 

1.1.3. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

 

1.1.4. Забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова;

 

1.1.5. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ із загальним розвитком.

 

1.1.6. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

 

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова (далі Положення) розроблено згідно з  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 зі змінами та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ДНЗ м. Львова.

 

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ДНЗ, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

 

1.4. Дія Положення не поширюється на ДНЗ, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

 

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

 

1.5.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 

1.5.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ.

 

1.5.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

 

1.6. У ДНЗ  компенсую чого типу діти зараховуються на підставі:

 

1.6.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

 

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

 

1.6.4. Висновку психолого – медико – педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ).

 

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

 

1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 

1.7.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ДНЗ (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ДНЗ та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

 

1.7.2. Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;

 

1.7.3. Реєстратор – особа,  уповноважена володільцем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.         

 

 1.7.4. Заявник – особа, що вносить дані її дитини до електронної бази;

 

 

 

 II.  Порядок набору та обліку дітей у ДНЗ комунальної власності м. Львова.

 

 

 

2.1. Набір дітей до ДНЗ здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних. Діти, які попередньо зареєстровані у журналах звернень громадян, будуть внесені в електронну реєстрацію за умови звернення батьків до одного із вибраного ними ДНЗ. 

 

2.2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20% на кожну вікову групу), про що вносяться дані в картку електронного обліку.

 

2.3. До пільгової категорії відносяться:

 

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

 

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи;

 

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

 

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України;

 

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України;

 

2.3.6. Прокурорів і слідчих прокуратури;

 

2.3.7. Працівників міліції;

 

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

 

2.4. Прийом дітей ясельного віку (від 2р. до 3р.) у ДНЗ проводиться у червні-серпні поточного року. У разі недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). Зарахування здійснюється  на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

2.5. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на відповідних інтернет-ресурсах районних відділів освіти чи ДНЗ розміщених на порталі мережі ДНЗ Львівської області www.lvivedu.com.

 

2.6. Список дітей по групах у ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.

 

2.7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ.

 

2.8. Ротацію дітей в кожному окремому ДНЗ  завідуючі закладів здійснюють самостійно.

 

2.9. Ротацію дітей з одного дошкільного навчального закладу в інший в електронній базі даних здійснює завідувач ДНЗ через переміщення дитини в межах району з одного ДНЗ в інший, або через видалення заявки на реєстрацію за письмовим чи електронним зверненням батьків.

 

2.10. Протягом усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних. 

 

 

 

 III. Контроль за порядком набору до дошкільних навчальних закладів.

 

 

 

3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника ДНЗ.

 

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 

 

 

 IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

 

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень.Реєстратор несе відповідальність за внесення/зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

 

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ДНЗ Львівської області www.lvivedu.com.

 

Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

 

     Ми просимо Вас додержуватись наступних правил:

Дошкільний навчальний заклад працює: з 8-00 до 18-30 год.

Батьки повинні особисто приводити дитину в дитячий садок без запізнення до 9-00 год.

Батьки повинні повідомити вихователя про те, що вони привели та забрали дитину.

Дитину з дошкільного закладу дозволяється забирати батькам. У разі необхідності забрати дитину мають право інші ПОВНОЛІТНІ особи за попередньою домовленістю з педагогами груп. Забороняється забирати дитину батькам у нетверезому стані.

Якщо дитина захворіла, або з будь-яких причин не може прийти до дитячого садка, потрібно негайно  повідомити вихователів груп або адміністрацію ДНЗ за зел: 293-80-34.

Діти з підвищеною температурою тіла в дошкільний заклад не допускаються.

ІІри невідвідуванні дитиною дошкільного закладу більше 5-ти днів необхідно надати довідку від лікаря, більше 21 дня аналіз на яйце глист і повідомити про прихід напередодні.

Діти повинні систематично відвідувати дошкільний заклад протягом навчального року, винятком є:

- хвороба дитини;

- відпустка батьків або осіб, що їх замінюють;

- літній оздоровчий період (з 1 червня -31 серпня).

Не допускати пропусків дитиною дитячого закладу без поважних причин, запізнень, порушень режиму установи.                                                                 

Приводити и дитину в дошкільний заклад потрібно охайною, в чистому одязі.

 

 Підготуйте для малюка індивідуальні речі: взуття та одяг для групи, 2-3 комплекти змінної білизни, носовичок, гребінець, піжаму. Учіть дітей впізнавати свої речі. Обов’язково мати в шафі пакети: для змінної чистої білизни, для брудної білизни, для взуття, гребінець зберігати у чохлі, піжаму у бавовняному мішечку.

   Батьки повинні щоденно перевіряти у дитини чистоту волосся, вух, нігтів на руках і ногах.

 

   Перевіряйте з чим приходе ваша дитина в ДНЗ. Не можна приносити продукти харчування, напої, іграшки.

 

    Тримайте тісний зв’язок із персоналом групи і будьте певні, що працівники розуміють вашу дитину і по материнські дбають про неї.

 

    Всі зауваження щодо організації роботи ДНЗ та побажання можна висловити педагогам груп і адміністрації дошкільного закладу.

 

    Порядок  сплати за харчування  дитини:

 

     Плата за харчування дитини в дошкільному закладі вноситься в банк по квитанції до 20 числа кожного місяця. У разі заборгованості плати за дитячий садок дитина може бути відрахована з ДНЗ.

 

   Перерахунок оплаченої квитанції у випадку хвороби дитини проводиться у наступному місяці.

 

    Батьки несуть оплачену квитанцію вихователю.

 

    У випадку відсутності дитини в дитячому саду батьки повинні прийти за квитанцією і оплатити її, повідомити про це вихователя.