Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №133
Методична робота

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИСТ  ДНЗ № 133                                                        

 

 

ХАЦЕВИЧ   ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

 

 

 

освіта –  вища, 

 

вихователь дошкільного закладу, викладач, психолог,

 

стаж педагогічної роботи – 13 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Дитячий садок працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений сиарт», відповідно до якої педагоги закладу в своїй роботі використовують різноманітні види занять: предметні, комплексні, інтегровані. Застосовують інноваційні технології (ТРВЗ, дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації, елементи методик М.М.Єфименка, виховну спадщину В.О.Сухомлинського, С.Ф.Русової). Вся робота направленана:

 

розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи;

 

-      удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового

середовища та психологічного комфорту для перебування дітей в

закладі;

 

-      урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки організованої діяльності;

 

-      дотримання системності та послідовності в роботі, індивідуальний підхід  до кожної дитини;

 

-      продовження пошуків нових форм роботи з батьками;

 

-      удосконалення та систематизація особистих навчально-методичних комплексів та ефективне використання у роботі;

 

-      підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх

самоосвіта.

 

Форми організації методичної роботи з педагогічними працівниками:

 

-      методичні об'єднання;

 

-      проблемні практичні семінари;

 

-      методичні наради;

 

-      дискусії;

 

-      консультації;

 

-      педагогічні виставки;

 

-      педагогічні ради;

 

-      школа молодого вихователя;

 

-      творчі групи;

 

-      педагогічні читання;

 

-      круглі столи, «педагогічні посиденьки»;

 

-      методичні виставки;

 

-      панорами методичних новин;

 

-      робота з молодими кадрами;

 

-      відкриті заходи;

 

-      взаємовідвідування занять та режимних моментів;

 

-      доповіді, виступи

 

 

 

 

 

 

 

 

        Адміністрацією та педагогічним колективом  створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

 

 

     Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень.
При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

 

 

 

      Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

     Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.